Πιστοποιητικά & Βεβαιώσεις

Το γραφείο μας ασχολείται και με άλλες συναφείς δραστηριότητες όπως:

– Ρύθμιση Αυθαιρέτων Κατασκευών σύμφωνα με το Ν.4495/17
– Βεβαιώσεις για συμβολαιογραφικές πράξεις
– Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Posted in Uncategorized.